Berner Sennenhunde vom Himmelsstenja

YUKIKO vom Zabergäu