Berner Sennenhunde vom Himmelsstenja

 

 

 

Yukiko vom Zabergäu

 geb. 27.04.2013

BSZ 13198

 

HD B/C, ED-0, ODC-frei

 

Codiac vom Kleinholz   Quinta-Nelly vom Zabergäu

geb. 04.02.2010

SHSB 689197

HD A/A, ED-0

 

 

geb. 27.03.2010

BSZ 10142


HD A/B, ED-0, ODC-frei

 

 

 

Bando v. d. Hausmatt  Sira vom KleinholzBaron Qasauai v. d. Heimrütti Mandy-Blue vom Zabergäu

geb. 25.03.2007

 SHSB 659697
 

HD A/A, ED-0

 geb. 29.11.2005

SHSB 647235

 

 HD A/A, ED-0

 geb. 08.10.2007

BSZ 09005Ü

HD AA, ED-0, ODC-frei

geb. 09.04.2008

BSZ 08163

 

 HD B/B, ED-0, OCD-frei